Протоколи зборів

Відповідно до п. 1 ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства":

"До товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства."

Відповідно до п. 2 ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства":

"Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства."